سه‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 06:47 ق.ظ

ایرانسلی های گرامی ما با هم رابطه تنگا تنگی داریم،چرا؟ چون: 1.ما با هم دوستیم 2.با خط دایمی دشمنیم 3.در مزاحمت ها با هم همکاریم 4.کمتراز 2 صفحه اس ام اس نداریم 5. طرح های ما به زودی به24 رنگ خواهد رسید 6.شب ها با بی خوابی عجیبی مواجهیم 7.در هنگام اس ام اس زدن خط های دایمی با حسرت به ما می نگرند  8.جعبه دریافت ما همیشه پر است 9.دایمی ها در کف  مکالمه بیش از 10دقیقه مانده انداما ما...

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

دلم بد جوری هوایت را کرده

لحظه شماری می کنم برای آن زمان

که حقت را کف دستت بگذارم!

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

الهی تو خورشید بشی من زمین که سالی یک بار من دور تو بگردم ولی تو سالی 365 بار دور من بگردی

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

تو گلی مثل گلای قشنگه قالی . تو به ظرافت تار و پود فرشای زیبای ایرانی ......اصلا تو خود فرش پاتریسی .........همون که یه تختش کمه

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

این پیغام جدید را باور کنید . منم اول قبول نداشتم اما مشقام رو خوب نوشتم بابام بهم عیدی داد یه توپ قلقلی دادی...

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

سلام گلم چطوری؟ از دیشب تا حالا فقط به u فکر می کردم. تمام فکر و ذهنم مشغوله u بود.امروز فردا هم می خوام به v.w.y.z فکر کنم

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

 

اگه فکر میکنی بی عرضه هستی؟اگه فکر می کنی به درد هیچ کاری نمی خوری !اگه فکر می کنی بی مصرف هستی!به خدا درست فکر می کنی!

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

وقتی بوی تنت رو حس میکنم میفهمم که چهار ماهه آب به تنت نخورده

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

وقتی صدام میکنی آرزو می کنم کاش کر بودم !تو که لال نمیشی!

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

وقتی در مورد عشق صحبت میکنی یاد اون 80 تا عشق دیگت می افتم!

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

 

با عرض سلامی به بلندی بیل!

به محکمی کلنگ!

به گردی استانبلی!

به سرعت فرغون!

به تیزی شاقول!

به انعطاف پذیری طناب!

به لبریزی دوغاب!

به سختی سیمان!

به صافی ماله!

به وسعت بشکه!

به معرفت عمله!

به قدرت کارگر!

به ظرافت گچ کار!

به لطافت معمار!

به شجاعت صاحب کار!

به رشادت مهندس!

به صلابت جوشکار!

به محبت صافکار!

به رفاقت همکار!

به سر کار گذاشتن توی بیکار!

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

یکی بود یکی نبود..وقتی این یکی بود اون یکی نبود وقتی اون یکی بود این یکی نبود..خلاصه ما هم نفهمیدیم که کی بود و کی نبود اما فهمیدیم که اون یکی با این یکی نبود

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

وقتی یه سیب گاز میزنی و یه کرم درسته میبینی زیاد ناراحت نشو.وقتی ناراحت شو که کرم نصفه میبینی!

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

دوست دارم با تو بخوابم ؛ منو تو تنها با هم ؛من بی تو خوابم نمی بره ؛‌کجایی زیر شلواری من!

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

میدونی بزرگترین آرزوی پاندا چیه؟

نه؟

خوب منم نمی دونم

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

توی این دنیای بزرگ واسه هر کسی ممکنه که توی یه زمانی کسی یه اس ام اسی  بده که سر کاری باشه!

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

خطر:اگه این اس ام اس  رو بخونی ویروس وارد مغزت میشه.لودینگ..10%...50%..90%...ارور...مغزی یافت نشد.با خیال راحت بقیه شو بخون

س ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار اس ام اس طنز اس ام اس با حال اسم اس توپ اسم اس جالب اسم اس جدید اس ام اس جدید اس ام اس نیو اسمس اسمس اس ام اس sms  sms tanz  sms sare kari  sms jaleb sms bahal sms top sms  sms new sms  faghat sms فقط اس ام اس اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام  اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها

کلمات کلیدی : ام اس خنده دار. اس ام اس روز. اس ام ای امروز. اس ام اس تاریخ گذشته. اس ام اس قدیمی. اس ام اس درجه یک. اس ام اس های باحال. اس ام اس اسفند 8۷. اس ام اس 138۷. اس ام اس اصفهانی اس ام اس عاشقانه اس ام اس خفن اس ام اس لاو اس ام اس عشقولانه اس ام اس امید وار کننده اس ام اس تولد اس ام اس love  sms love.
اس ام اس سرکاری ، اس ام اس و پیامک سرکاری ، آف سرکاری ، مسیج سرکاری ، اس ام اس جدید 2008 ، اس ام اس 1387 ، اس ام اس فروردین 1387 ، اس، اس ام اس سیزده به در ، جوک جدید ، جوک خنده دار ، جک جدید ، SMS jadid ,  , SMS  , jok jadid , joke jadid , sms khande dar , sms sale no , sms ziba , sms ghashang , sms toop , sms bahal

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo